• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/20 ساعت 12:11

    #مرغ هفت هزار تومانی را به ۱۷ هزارتومان رساندند و حالا که به کیلویی ۱۳۵۰۰ رسیده می‌گویند قیمت مرغ کاهش یافت. مرزهای وقاحت جابجا می‌شود هرروز.