• مژگان جمشیدی   mojganjamshidi7@

    1398/01/20 ساعت 11:11

    این مصب #گرگانرود در دریاست که با انبوه رسوبات مسدود شده، عکس را یکسال قبل گرفتم و تا زمان سیل، رودخانه همین بوده! #سیل که شده آب به دلیل شیب منفی رودخانه، پس زده توی #آق_قلا و #گمیشان ، حالا مسوولان میگویند باید ۵۰ هزارمترمکعب فقط در مصب لایروبی کنن گزارش امروزم در #سازندگی