• محسن معتمدکیا   motamedkia@

    1398/01/20 ساعت 00:35

    در بازگشت از مراسم جشن اولین سالگرد روزنامه شرق از حاج‌رضایی پرسیدم با این ادبیات و پرستیژ چطور قبول کردید دستیار پروین در تیم ملی شوید.نگاهی کرد و گفت اعتراف می‌کنم «شهوت شهرت و دیده شدن» باعث شد بزرگترین تصمیم اشتباه‌ زندگیم را بگیرم.فکر می‌کنم این شهوت دست‌بردار «استاد» نیست.