• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/19 ساعت 15:56

    ارائه گزارش #رحمانی_فضلی و #اردکانیان به مجلس درباره‌ی سیل سخنگوی هیات رئیسه #مجلس: قرار است آقایان رحمانی فضلی و اردکانیان وزرای کشور و نیرو یکشنبه هفته آینده با حضور در جلسه علنی مجلس گزارشی را در خصوص مجموعه اقدامات صورت گرفته در #سیل نقاط مختلف کشور به نمایندگان ارائه کنند.