• هیوا یوسفی   YouHiwa@

    1398/01/19 ساعت 23:59

    امیر حاج‌رضایی، با اون همه ادعا، اولین کارشناسی شد که با فروغی بیعت کرد و در شب #نود، روبروی #میثاقی نشست. تازه میگه عزادار هم بوده ولی خودش رو با پیراهن مشکی به استودیو رسونده. دنیای عجیبی شده واقعا.