• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/19 ساعت 16:03

    ابلاغ #تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۸

    هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی #بیمه سلامت کشور، تعرفه خدمات تشخیصی و #درمانی در سال ۱۳۹۸ را تصویب و ابلاغ کرد.