• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/19 ساعت 11:28

    توضیح درباره شائبه #ممنوعیت نام بردن از آیت‌الله #هاشمی در تلویزیون روابط عمومی حوزه سیاسی صداوسیما درباره حذف صحبت‌های رئیس‌جمهور درباره آیت‌الله هاشمی در بخش خبری سازمان گفت: در مورد ممنوعیت اسم بردن از آیت‌الله هاشمی چیزی نشنیده‌ام و بعید می‌دانم چنین نگاهی وجود داشته باشد.