• پیام برازجانی   pborazjani@

    1398/01/19 ساعت 03:53

    اگر انسان از مسیری که در آن است، جرات #تغییر و شجاعت #اصلاح ندارد یعنی به حال خود واگذار شده است. أللهم لا تکلنى إلى نفسى طرفة عین أبدا خدایا مرا حتى به اندازه یک چشم بر هم زدن به خویشتن وامگذار