• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

    1398/01/19 ساعت 18:44

    امروز نخستین جلسه کمیته شفافیت سازمان فناوری اطلاعات به همت @tp۴_ir برگزار شد، امیدوارم به زودی شاهد تصویب و ارائه برنامه جامع شفافیت سازمان باشیم. مشارکت سازمان‌های مردم نهاد در راستای مطالبه گری صحیح و اصولی، آرمانی است که برای رسیدن به #آینده_روشن باید به آن توجه ویژه‌ای شود