• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/18 ساعت 10:15

    #صالحی:شما را مسئول این اتفاق می‌دانیم و در صورتی که این موضوع فرجام خوشی نداشته باشد قطعا روابط ایران و #قطر به بدترین شرایط خود خواهد رسید. او در پاسخ به من گفت من در فاصله چندی ساعتی که تا صبح باقی است چه کاری می‌توانم انجام دهم؟