• سیاوش فلاح پور   SFallahpour@

    1398/01/18 ساعت 13:20

    از نکات کمتر دیده شده در تظاهرات سراسری مردم #الجزائر شعارهای ضد اماراتی است
    #ابوظبی طی دهه گذشته برای افکار عمومی در جهان عرب به عنوان پایگاه ضدانقلاب‌های عربی و بازیگری همسو با اسرائیل شناخته می‌شود که نقش مهمی در شکست جنبش‌های عربی سال ۲۰۱۱ داشت
    #لا_للامارات_بأرض_الشهداء