• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/18 ساعت 09:55

    ۸۱ #مدرسه در #لرستان تخریب شد

    رئیس سازمان نهضت سوادآموزی و نماینده ویژه وزیر آموزش‌ و پرورش در مناطق #سیل زده لرستان گفت:
    ۸۱ مدرسه با ۳۴۴ کلاس تخریب‌شده، ۵۵۰ مدرسه نیاز به تعمیر دارد و تجهیزات ۱۲۱ مدرسه در سیلاب اخیر در لرستان از بین رفته است.