• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/18 ساعت 21:20

    به جایی رسیده‌ایم که اگر از رئیس‌جمهور بخواهیم به میان مردم سیل‌زده برود نامش می‌شود تخریب دولت.