• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/18 ساعت 10:26

    تلاش برای تخفیف #مجازات تنها #دانشجوی بازداشتی وقایع دی‌ماه ۹۶ معاون فرهنگی #دانشگاه_تهران: با پیگیری‌های انجام شده حکم این دانشجو در دادگاه تجدید نظر از ۶ سال به ۲ سال تقلیل یافت. پرونده سایر دانشجویان دانشگاه در وقایع ۹و ۱۰ دی هنوز بسته نشده است. /ایسنا