• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1398/01/18 ساعت 10:16

    #صالحی:گفتم من نمی‌دانم شما همواره از این معارضین (#تروریست‌ها) حمایت می‌کنید پس حل این مشکل هم به عهده خودتان است نخست وزیر قطر اسم و مشخصات افراد دستگیر شده را از من خواست من در تماسی با #سردار_سلیمانی مشخصات این افراد را خواستم که سردار گفت هیچ نام و نشانی از آنها نداریم