• کشورهای عضو «#G۷» در نشست اخیر خود در رابطه با مسائل مختلفی مانند خطر جرائم #اینترنت برای دموکراسی صحبت کردند. در این نشست فعالیت‌های موشکی و سایبری #ایران نیز مورد بحث قرار گرفت.