• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/17 ساعت 00:07

    چطور کسی که نزدیک به ۴۰ هزار فالوئر دارد تعداد فیو پست هایش به ۵۰۰ هم نمی‌رسد؟