• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1398/01/17 ساعت 09:27

    وزیر امور خارجه به اظهارات متناقض مایک پمپئو که یک روز #ایران را در آستانه فروپاشی و روز دیگر آن را قدرت بزرگ تهدید کننده #ناتو توصیف می‌کند، واکنش نشان داد