• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/17 ساعت 21:10

    پیچیدگی فتنه‌های دوران #رهبرانقلاب قابل قیاس با دوران امام نیست. اتفاقا بنده تدابیر رهبری در موضوعات مختلف را بهتر و جامع‌تر از برخی تصمیمات دوران امام (ره) می‌دانم. به استناد یک تکه از سخنرانی امام نمی‌شود رهبری انقلاب را زیر سؤال برد.