• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/17 ساعت 13:38

    حاضر به واگذاری #استخر #آزادی نیستیم فتاحیان دبیر فدراسیون #شنا: به هیچ عنوان حاضر به واگذاری استخر قهرمانی آزادی نیستیم چون تنها استخر استاندارد ما است و در این مورد به شرکت توسعه هم نامه نزده‌ایم که این استخر را نمی‌خواهیم و از برخی صحبت‌ها تعجب می‌کنم. /ایسنا