• در #پلدختر و #معمولان با اینکه فاجعه سیل بسیار عمیق گزارش شده مردم به دولتی‌ها اجازه ورود به شهر نداده وفقط به نیروهای مردمی، ارتش و سپاه اجازه دادند! برخی هم بجای نقد عملکرددولت درغیاب لولو سرخرمن «دولت قبل» رو آوردن به #احمدی‌نژاد_دوم ! شنیع‌ها از سیل هم ماهی انتخاباتی میگیرند!