• حسام الدین آشنا   hesamodin1@

    1398/01/16 ساعت 16:30

    اینجانب و سایر فرماندهان و پیشکسوتان دفاع مقدس باهمکاری ستاد عتبات عالیات و اربعین مراکز استان‌ها،وظیفه خود میدانیم امکانات وظرفیت موجود در #موکب‌های اربعین حسینی را ساماندهی و از هفته آینده به مدت یک ماه تا عادی شدن وضعیت،به کمک مردم #پلدختر #سوسنگرد #بستان و دیگر نقاط بشتابیم