• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1398/01/16 ساعت 01:33

    خبرنگار از #معمولان گفت صدای بالگردها که اینجا می‌پیچه یک عده موتورسوار از روی کوه خودشون رو میرسونن و بسته‌های ارسالی رو میزنن زیر بغل و میرن!! گفتم راه ارتباط زمینی بسته است، اینها چه آدمهای قوی ای هستند! منظورم جانور بود که روی انتن نشد بگم!