• حجت الله عبدالملکی   dr_abdolmaleki@

    1398/01/16 ساعت 20:58

    جناب #دکتر_روحانی باسلام اینکه توقف اجرای سدهای مطالعه شده #لرستان و #خوزستان در دولت شما دلیل سیاسی داشته یا نه بماند برای بعد، اما بالا غیرتا در مورد تنظیم و افزایش دبی خروجی سدهای خوزستان برای کنترل سیلاب احتمالی هفته آتی و خدای ناکرده اتفاقات بدتر، سیاسی تصمیم گیری نکنید!