• المیرا شریفی   elmira_sharifi@

    1398/01/16 ساعت 01:30

    میدونم که خسارت سیل در شهرهای #لرستان بالاست اما ناخودآگاه در هر ارتباط تصویری که با شهرهای سیل زده برقرار میشه چشمم دنبال نشانه است، نشانه‌ای از جریان زندگی. امشب ریسه‌های رنگی نوروزی شهر #معمولان روشن شده بود، لبخند زدم. قلبم با شماست، شک نکنید