• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/16 ساعت 18:21

    مسئولان و مدیرانی که حقوق یک ماه خود را به #سیل‌زدگان اختصاص داده‌اند دقیقا کدام حقوق؟ حقوق پایه یا جمع حقوق و مزایا؟ این‌ها خیلی باهم فرق دارند.مثلا حقوق پایه یک مدیر ممکن است دومیلیون باشد و با مزایای متفاوت تا بیست میلیون هم برسد. منظورشان کدام است؟