• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/16 ساعت 14:03

    تعرفه‌های پزشکی ۹۸ تصویب شد اما طبیعتا اکثر پزشکان تعرفه خاص خود را دارند و این تعرفه‌ها در حد یادگاری می‌ماند.