• احسان تقدسی   demokracy@

    1398/01/16 ساعت 23:24

    یک زمانی داشتن این ضبط‌ها نماد دارندگی و برازندگی بود و بخش مهمی از دکوراسیون برخی منازل.