• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/01/16 ساعت 11:25

    #هراز و #چالوس تا اطلاع ثانوی یک طرفه است

    رئیس مرکز کنترل #ترافیک راهور ناجا:
    با تصمیم اتخاذ شده و برای تخلیه بار ترافیکی تردد در دو محور هراز و چالوس از ساعت ۷ صبح امروز تا اطلاع ثانوی به سمت #تهران یک طرفه است.