• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/16 ساعت 18:52

    ممنون ازهمکاران عزیزمان درهلال احمر ترکیه وکویت وصلیب سرخ آلمان وسوئیس بابت کمک‌های بشردوستانه شان به سیل زدگان.کمک‌های دیگری هم درراه است که جزییات آن رابزودی منتشر می‌کنیم. مطمئنا کمک‌های خارجی هم مثل کمک‌های داخلی پس از مصرف ویا هزینه به مردم گزارش می‌شود #سیل_مهربانی