• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1398/01/16 ساعت 12:27

    استقرار کلاه سبزهای نیروی زمینی ارتش در شهر #معمولان تکاوران کلاه سبز تیپ عملیات ویژه و نیروی مخصوص نیروی زمینی ارتش در شهر معمولان و روستای چم‌مهر مستقر شدند _ ایرنا