• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1398/01/15 ساعت 15:20

    نماینده ویژه استاندار #لرستان: نیمی از خانه‌های شهر #معمولان به طور کامل و نیمی دیگر ٨٠ تا ٩٠ درصد تخریب سخنگوی وزارت کشور: با تاکید وزیر کشور برای هر استان #سیل زده یک وزیر معین توسط دولت تعیین می‌شود مدیرعامل شرکت ملی گاز: گاز همه شهرهای استان لرستان وصل شد