• چندماه قبل وزیر نیرو به روزنامه ایران آمد. خبری از #سیل نبود اما #اردکانیان میان صحبت هایش گریزی به سدسازی در ایران و نقش #سد در مهار سیلاب زد و گفت: «ما در دنیا با حدود ۱۷۰ سد در انتهای لیست قرار داریم.مثلا ۲۳ هزار سد در کشور چین است. حتی ترکیه نیز دوران سدسازی را سریع طی کرد.»