• آیت الله صدیقی   sadighi_ir@

    1398/01/15 ساعت 22:21

    مغناطیس وجودی و عرشی نبی مکرم #اسلام وجودِ شفاف را از صدها فرسنگ جذب می‌کند، جناب اویس قَرَن نه ساعتی پای درس #پیامبر صلی الله علیه وآله نشسته بود و نه در یمن معلمی داشت، اما جذب وجود نبی مکرم می‌شود در اینجا بعد تزکیه است که بر بعد تعلیم ارجحیت دارد.