• اکبر منتجبی   MontajabiAkbar@

    1398/01/14 ساعت 14:18

    برای به‌دست آوردن برنامه نمایشی کافیست چشمتان به جیب خلق‌الله باشد و زبان‌تان علیه دولت. ترکیبی آشکار از «دست در جیب مردم کردن» و «پمپاژ ناامیدی و زبان‌درازی» علیه ضعیف‌ترین بخش حاکمیت. در ضعف دولت شکی نیست اما سکوت درباره‌ی این‌که چرا دولت چنین شد، خود را تجاهل زدن است.