• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/01/14 ساعت 16:56

    خسارت #سیل تا امروز در بیش از ٢٠ استان، ١٢هزار میلیارد تومان برآورد شده است نزدیک به پولی که #دولت_روحانی(#نوبخت) از بیت المال برای کاهش قیمت گوشت به جیب واردکننده‌ها ریخت و فقط نیم درصد قیمت گوشت پایین آمد هر روز ادامه روند تصمیمات غلط این دولت #خسارت_محض و همچون سیلی مخرب است