• میثم زرگرپور   MZargarpour@

    1398/01/14 ساعت 10:00

    هنگام رشد سریع و مقیاس‌پذیر وجود اشتباه‌در تصمیم‌گیری و عملیات اجتناب ناپذیر است؛ اشتباه‌هایی که به شما هزینه‌هایی نیز تحمیل می‌کنند. نکته اینجاست که این هزینه معمولاً از هزینه‌ی کُند بودن و از دست دادن بازار بیشتر است. #رشد #۱۰صبح