• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/01/13 ساعت 21:55

    گزارش WEF می‌گوید #آلودگی_هوا، دو سال از عمر هر فرد متعارف اروپایی کاسته است. در شهرهای آلوده‌ای چون اهواز (که هم ریزگردها و‌ هم آلودگی سوخت فسیلی داریم) هریک از ما چند سال می‌بازیم؟