• محمد حسین جهان پناه   MhJahanpanah@

    1398/01/13 ساعت 14:51

    نکنید آقا نکنید..‌ این نیمچه فضای سبز، #طبیعت یا هرچیز دیگری که صدایش میکنید جرم نکرده که امروز #سیزده_بدر کذایی ماست. پرنده می‌زنند، تا دلشان خواست زباله می‌سازند و پاسخ هر اعتراضی را هم با مشت می‌دهند …بعد هم آه می‌کشند که بیچاره #ایران