• احمدامیرآبادی فراهانی   ahmadamirabadi1@

    1398/01/13 ساعت 01:37

    آقای رئیس جمهور باید هرچه سریعتر به لرستان برود وبه داد مردم لرستان برسد. البته توصیه می‌شود زودتر حرکت کنند تا نیروهای مسلح آب را ازاین طرف به اون طرف نفرستادن. مجلس در اولین جلسه سال جدید به موضوع سیل رسیدگی می‌کند. #سیل_لرستان