• سفارت سوییس در تهران روز طبیعت را تبریک گفت

    سفارت سوییس در ایران با انتشار تصویری از یکی از پارک‌های کشور روز «طبیعت» را به ایرانی‌ها تبریک گفت.

    #بین_الملل