• یزدان مرادی   Yazdan_moradii@

    1398/01/13 ساعت 14:30

    هلال احمر بهترین گزینه برای کمک به ساکنان مناطق سیل‌زده‌اس؛ هرچند اعتماد عمومی به نهادهای دولتی ریزش آشکاری داشته