• مهدی امیرپور   AmirpoorMehdi@

    1398/01/12 ساعت 01:44

    این ویدیو با توضیح «#میثاقی با اجرای‌ خوب و پخته حق شاگرد-استادی را به‌جا آورد» منتشر شده اما بیشتر سند فرصت‌طلبی اوست؛ حرف کمال را قطع کرد و گفت: «آره واقعا … هم توو دربی» نه! جای عادل در دربی نیست … جای او در #نود خالی است، در شبکه۳؛ روی این صندلی‌ که با خوش‌خدمتی به تو رسیده