• محمدرضا حیدری   heydari_media@

    1398/01/12 ساعت 15:13

    برای ۱۳ فروردین جشن، برنامه‌ آموزشی، ایستگاه توزیع کیسه‌های زباله و تمهیدات بسیار دیگری از سوی مدیریت شهری در بوستان‌های #مشهد اندیشیده شده است. ما نیز نگذاریم طغیان جای مهربانی طبیعت را بگیرد. نگاهبان «پاکی خوشه زیست» باشیم. #روز_طبیعت #سیزده_بدر