• فرانک آرتا   FaranakArta@

    1398/01/12 ساعت 00:53

    هیچ کس و‌هیچ چیزی نمی‌تواند اضمحلال شخصیت یک انسان را به نمایش بگذارد،جزخودش!ظرفیت انسان درمصاف با موقعیت‌ها محک می‌خورد. نمونه عینی آن #میثاقی است که تسلیم بازی آدمی « با عمر مدیریت کوتاه » شدوکم ظرفیتی خود را به نمایش گذاشت !طبیعی است البته.هر کسی #عادل_فردوسی_پور نمی‌شود!