• امیر سیدین   amirseyedin@

    1398/01/12 ساعت 00:24

    یه خسته نباشید هم عرض کنیم خدمت ربات‌های محترم که هنوز خستگی پروژه تقلب در نظرسنجی جام جم از تن‌شون درنیومده سخت مشغولن که کار رو ‌واسه #فروغی - #میثاقی دربیارن.