• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/01/12 ساعت 20:37

    رزمایشiniochos ۲۰۱۹ یونان شروع شد تمرین جنگنده‌های #اسرائیل و #امارات و اجرای سناریوهای از کار انداختن سامانهS-۳۰۰ یونان تنها عضو ناتوست که #S_۳۰۰ مدل ایران را دارد اسرائیل در۶ماه گذشته ۵بار سناریوهای از کار انداختنS-۳۰۰ را با آمریکا،اکراین،قبرس و یونان تمرین کرده #ناتوی_عربی