• سید علی خمینی   alikhomeiny@

    1398/01/12 ساعت 19:37

    چشمانمان باز است نواقص را میدانیم گاهی فریاد هم خواهیم زد،اما باید بدانیم راه حل مشکلات عبارت است از آرامش و اقدام گام به گام،اگر مردم آرامش نداشته باشند پیشرفت‌ها سخت‌تر و حتی محال خواهد شد #گام_دوم_انقلاب