• على اصغر پيوندى   alia_peyvandi@

    1398/01/12 ساعت 14:44

    از چندروز گذشته امکان اسکان اضطراری در نقاط ایمن در شهرهای استان #لرستان فراهم شده اما متاسفانه عده‌ای از مردم از تخلیه خانه‌های خود، حتی اکنون که در برخی از مناطق لبریز از آب شده، خودداری می‌کنند. هشدارها را جدی بگیریم.حفاظت از جان اولویت اول است.