• علی اکبر رائفی پور   A_Raefipour@

    1398/01/11 ساعت 17:52

    ترور روحانی،ظریف یا صالحی توسط صهیونیست‌ها به منظور ایجاد آشوبهای داخلی یکی بارها در محافل سیاسی مورد بحث قرار گرفته است